Ne synojmë t’ju ofrojmë sa më shumë informacion që të mundemi për produktet tona, në mënyrë që të mund të merrni një vendim blerjeje të informuar, megjithatë ne do t’ju lejojmë të ktheni një artikull nëse nuk është ajo që ju kërkoni brenda 3 ditëve nga marrja për aq kohë sa ka nuk është përdorur dhe kthehet në paketimin e tij origjinal të padëmtuar.

Shënim i rëndësishëm: Nëse ndonjë produkt ishte një porosi speciale, mund të mos jemi në gjendje të ofrojmë një rimbursim. Ju lutemi kontaktoni ekipin tonë të shitjeve në +355 69 430 3704 për detaje të mëtejshme.

Pas marrjes së artikullit(ve) në ambientet tona, ne do të rimbursojmë vlerën e plotë të artikullit(ëve) me kusht që ato të jenë të papërdorura, në gjendjen dhe paketimin e tyre origjinal. Nëse nuk është rënë dakord ndryshe, ju do të jeni përgjegjës për koston e kthimit të mallrave tek ne.

Nëse kthimi juaj miratohet, ne do të fillojmë një rimbursimin. Ju do të merrni kredinë brenda një kohe të caktuar ditësh në varësi të politikave të pageses.